Trang chủHọ tên

Đã xem: 1197
Đặt tên cho con cháu như thế nào.

Bài này xin giới thiệu nguyên tắc đặt tên theo phương thức của tử vi và phong thủy. Ngoài các yếu tố truyền thống, đòi hỏi cao nhất của phương pháp này là ngũ hành của tên gọi bổ khuyết cho ngũ hành bản mệnh.

Con người khi sinh ra được bẩm thụ bởi âm dương ngũ hành tạo thành “ mệnh tiên thiên”, gồm âm dương ngũ hành dương (tinh khí của người cha), âm dương ngũ hành âm (huyết nhục của người mẹ) và linh khí vũ trụ, phúc đức gia đình...

Các yếu tố âm dương ngũ hành tiên thiên bẩm thụ trong một người được tính toán và xác định thông qua 4 thông số: Năm – tháng – ngày – giờ sinh. Từ đó, khi biết năm - tháng - ngày - giờ sinh, có thể tính được thời điểm thụ thai.  Đồng thời tính được bản mệnh người đó bẩm thụ những yếu tố gì của ngũ hành: Mộc vượng hay kim vượng, khuyết thủy hay khuyết hỏa. Ngày, giờ,  tháng, năm cha mẹ giao hợp thụ thai là sự khởi đầu của một số mệnh. Khi chưa sinh ra là tiên thiên đang hoàn thiện, sinh ra là bẩm thụ tiên thiên hoàn thành.

Nói cách khác, từ ngày - giờ - tháng - năm sinh có thể tính được kết cấu ngũ hành âm dương của bản mệnh tiên thiên, dự báo số mệnh… Theo đó, cần bổ khuyết gì và định hướng nuôi dưỡng, phấn đấu thế nào trong hậu thiên.

Hậu thiên tính từ lúc sinh ra, con người bắt đầu chịu tác động của tự nhiên và các tác động do môi trường xã hội, điều kiện nuôi nấng, giáo dục... Bởi vậy con người "Sinh ra ở tiên thiên, thành tựu ở hậu thiên". Muốn có thành tựu tốt thì phải nuôi nấng, chăm sóc, giáo dục tốt... Tức là hậu thiên bổ khuyết cho những thiếu sót của bẩm thụ tiên thiên; đồng thời hạn chế ảnh hưởng xấu, phát huy những yếu tố tốt của tiên thiên.

Trong bổ khuyết tiên thiên, có việc đặt tên. Người xưa đem ngày – giờ – tháng – năm sinh của con mình, những quy định của gia tộc, kỵ húy tên tổ tiên, tên người thân và dự định đặt tên của gia đình đến thầy tử vi, phong thủy xin tên chữ cho con. Thầy căn cứ vào ngày - giờ - tháng - năm sinh để tính toán sự thừa thiếu của âm dương ngũ hành bản mệnh, kết hợp dự đoán vận mệnh để chọn tên chữ có thể bổ khuyết và tăng khả năng hiện thực hóa vận hội cho đứa bé. Nói rằng: “Cái tên nói lên sự nghiệp” có bao hàm ý nghĩa này.

Thí dụ: Nam sinh giờ Tý ngày 21 tháng 6 năm Nhâm tý 1972, tính toán được các thông số như sau: Đương số dương nam, mệnh Tang giá mộc (gỗ cây dâu), mệnh cung phong thủy tại cung khảm, hợp số 3 – 4 - 1 – 9, ngũ hành bản mệnh thủy vượng, khuyết kim. Nghề nghiệp hợp nhất là “động, khéo léo, nhanh ý”, như trinh thám, chữa bệnh, du lịch, chính trị, nghề về ăn nói…

Từ sự tính toán trên, người ta chọn chữ có âm điệu, bộ thủ, số nét, ý nghĩa, tượng hình… thuộc loại bổ sung cho ngũ hành khuyết kim để điều hòa số tiên thiên, sinh vượng hậu thiên.

Vạn vật không ngoài âm dương ngũ hành, cả lời nói, hơi thở cũng không ngoài âm dương ngũ hành, do đó dùng tên gọi để tăng năng lượng ngũ hành cho đương số đạt hiệu quả khá cao, là một đặc sắc của môn phong thủy.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác