Yếu tố phong thuỷ trong khách sạn, nhà hàng

Yếu tố phong thuỷ trong khách sạn, nhà hàng Nhiều người đã ý thức được rằng, nhà hàng, khách sạn làm ăn phát đạt, ngoài nghệ thuật kinh doanh và vận khí, yếu tố phong thuỷ có vai trò rất quan trọng. Chính vì thế, tại nhiều quốc gia, nhất là Phương Đông, các ông… Continue reading Yếu tố phong thuỷ trong khách sạn, nhà hàng