Trang chủNhà ở

Đã xem: 235
Sự hung hiểm của Bát sát và phương pháp hóa giải

Bát sát chủ yếu phát sinh giữa sơn chủ với hướng nhà, vị trí mở cửa (Ảnh minh họa)

Theo quy luật tự nhiên, khi các dòng khí từ những phương hướng tương ứng giao hội với nhau sẽ phát sinh Bát sát. Khẩu quyết phong thủy nêu rõ: Khảm long khôn thố chấn sơn hầu. Tốn kê càn mã đoài xà đầu. Cấn hổ ly trư vi sát diệu. Phùng chi trạch mộ nhất tề hưu. Nghĩa là: (khí từ phương) Khảm gặp (khí từ phương) Thìn; Khôn gặp Mão; Chấn gặp Thân. Tốn gặp Dậu; Càn gặp Ngọ; Đoài gặp Tỵ. Cấn gặp Dần; Ly gặp Hợi. Tất cả các luồng khí từ các hướng tương ứng này khi gặp nhau đều phát sinh Bát sát, nhà ở hay mồ mả đều không dùng được (hưu).

Tác hại của Bát sát được đúc kết qua thực tế hàng nghìn năm, tùy theo từng cặp quan hệ để xác định. Theo phong thủy, sát khí từ cặp Khảm - Thìn gây ra nhiều bệnh tật, vợ chồng bất hòa; sát khí từ cặp Hợi - Ngọ khiến người trong gia đình bất hòa, dễ mất đoàn kết với hàng xóm, bị tiểu nhân dèm pha, con cái hay bệnh tật, gia súc khó nuôi; sát khí do cặp Chấn - Thân khiến trong nhà dễ sinh nghiện ngập, tai họa, bị o ép trong cuộc sống; sát khí Đoài - Tỵ hãm vận quý nhân, trên dưới mất tôn ti trật tự và dễ sinh nghiện ngập, tệ nạn xã hội; sát khí Khôn - Mão thường gây nạn trộm cướp, mất mát tiền của, tai nạn thương tích; sát khí Cấn - Dần ảnh hưởng tới gia đạo, vợ chồng bất hòa, tài lộc hao tán, con cháu biếng nhác; sát khí từ cặp Tốn - Dậu ảnh hưởng tới quan vận, bị kìm hãm không phát triển được, tổ tiên không phù trì, thờ phụng không linh thiêng, ma quỷ ám hại; sát khí Càn - Ngọ ảnh hưởng tới tình cảm cha con, anh em trong dòng họ, tai nạn thương tích, bệnh tật phải phẫu thuật, tang thương.

Để tránh Bát sát, trong việc chọn ngày giờ, người ta tính toán như sau: Năm Tý (vì Tý ở Khảm - hướng Bắc) gặp tháng Thìn, tháng Tý gặp ngày Thìn, ngày Tý gặp giờ Thìn (và ngược lại, năm Thìn gặp tháng Tý, tháng Thìn gặp ngày Tý...) thì đều phạm sát, kỵ không nên dùng. Nhà hướng Tý không chọn động thổ, khai trương, nhập trạch... vào tháng, ngày, giờ Thìn (và ngược lại). Các cặp tương quan Bát sát khác cũng được xác định theo cách tương tự.

Đối với việc đặt mộ, mạch từ phương Khảm (Tý) nhập huyệt thì không nên lập hướng Thìn; mạch từ phương Thìn nhập huyệt thì không lập hướng Khảm. Đặt mộ phạm sát Khảm - Thìn thì "lưỡng bại bại câu vong" (đều bại vong). Khảm (Tý) ngũ hành thuộc Thủy, gặp Thìn ngũ hành thuộc Thổ là tương khắc.

Long mạch từ phương Khôn nhập huyệt thì không lập hướng Mão; mạch từ phương Mão nhập huyệt thì không lập hướng Khôn. Tai họa phát sinh do ngũ hành phương Khôn thuộc Thổ, gặp ngũ hành phương Mộc ở phương Mão là tương khắc.

Long mạch từ phương Chấn nhập huyệt thì không lập hướng Thân; mạch từ phương Thân nhập huyệt thì không lập hướng Chấn. Ngũ hành phương Chấn thuộc Mộc bị ngũ hành phương Thân thuộc Kim tương khắc.

Long mạch từ phương Tốn nhập huyệt thì không lập hướng Dậu; mạch từ phương Dậu nhập huyệt thì không lập hướng Tốn, cũng là do Kim - Mộc tương khắc sinh tai họa.

Long mạch từ phương Càn nhập huyệt thì không lập hướng Ngọ; mạch từ phương Ngọ nhập huyệt thì không lập hướng Càn. Ngũ hành phương Ngọ thuộc Hỏa khắc ngũ hành phương Càn thuộc Kim... Tương tự, long mạch từ phương Đoài nhập huyệt thì không lập hướng Tỵ; mạch từ phương Tỵ nhập huyệt thì không lập hướng Đoài. Long mạch từ phương Cấn nhập huyệt thì không lập hướng Dần; mạch từ phương Dần nhập huyệt thì không lập hướng Cấn. Cuối cùng, long mạch từ phương Ly (Ngọ) nhập huyệt thì không lập hướng Hợi; mạch ở phương Hợi nhập huyệt thì không lập hướng Ly để tránh Thủy - Hỏa tương khắc.

Đối với dương trạch (nhà ở, cơ quan, công sở, cửa hiệu, nhà hàng khách sạn...), Bát sát chủ yếu phát sinh do mở cổng, cửa, đường đi lối lại, cấp thoát nước...

Nhà tọa Khảm (sơn Tý), còn gọi là Khảm trạch, nếu cấp - thoát nước, mở cổng (cửa, kể cả cửa nách, cửa sổ, thông gió), đường đi, hành lang ở cung Thìn là phạm Bát sát. Ngược lại, nhà tọa sơn tại Thìn nếu mở cổng, cửa, cấp - thoát mước... tại cung Khảm (Tý) cũng phạm Bát sát. Các cặp Bát sát còn lại cũng được xác định theo cách tương tự.

Lưu ý: Bát sát phát sinh do tương tác giữa âm dương, ngũ hành các phương vị trong vũ trụ. Khảm, Tý, Thìn, Mão, Tỵ, Đoài, Dậu, Khôn, Càn... được "mượn" để gọi tên và định vị phương hướng, không liên quan tới "tuổi con giáp". Nếu nói tuổi Tý với tuổi Thìn hay tuổi Dậu với tuổi Tỵ có quan hệ Bát sát với nhau là sai lầm.

Sát khí của Bát sát rất nguy hiểm, ảnh hưởng nhanh và trực tiếp nên các nhà phong thủy luôn tìm cách hóa giải. Theo đó cũng có nhiều quan điểm khác nhau, gắn liền với những sai lầm khác nhau trong phương pháp hóa giải Bát sát. Phổ biến nhất là sai lầm khi lập "ma phương Diên Niên" để trấn Bát sát. Họ cho rằng Bát sát có tính chất như Họa Hại nên phải dùng bản cung của nó để lập "ma phương" nhằm chế hóa nó. Chẳng hạn, sơn (cung) Khảm thì lấy số của cung theo Lạc Thư là số 1 đặt vào trung cung rồi "phi tinh" theo Huyền không để tìm Diên Niên; sơn Cấn thì lấy số 8; sơn Tốn thì lấy số 4... Cuối cùng vẽ ra một hình bát quái gọi là "ma phương Diên Niên", sơn (cung) nào bị sát thì treo ma phương ở cung đó để trấn yểm.

Phương pháp hóa giải này không có hiệu quả. Vì sát khí Bát sát phát sinh do âm dương, ngũ hành của các cung vị (phương hướng) tương tác với nhau là quy luật của vũ trụ. Ví dụ, nhà tọa Khảm (Tý) ngũ hành là dương Thủy, nếu mở cửa ở Thìn thì nội trong căn nhà đó khí dương Thổ từ Thìn khắc khí dương Thủy mà gây ra sát; nhà tọa sơn Càn ngũ hành thuộc dương Kim, mở cửa ở Ngọ thì bị dương Hỏa khắc; nhà tọa ở Ly ngũ hành thuộc Hỏa, mở cửa ở Hợi thì bị Thủy khắc; nhà tọa Chấn ngũ hành thuộc Mộc, mở cửa ở Thân thì bị Kim khắc...

Quy luật tự nhiên chi phối tất cả vạn vật, thần thánh cũng phải kỵ Bát sát thì dựa vào đâu một miếng giấy vẽ các quẻ dịch gọi là "ma phương" có đủ "thần lực" để hóa giải?!

Trên thực tế, vật phẩm phong thủy (gồm cả các loại ma phương) chỉ giải quyết yếu tố tâm lý hoặc hóa giải sát khí do con người hoặc các vật kiến trúc, thiết kế, trang trí nội thất gây ra. Sát khí phát sinh từ các quy luật vũ trụ thì không thể trấn yểm. Do đó từ xưa tới nay khi lựa chọn ngày giờ, dựng nhà mở cửa, đặt mộ, đào kênh dẫn nước, làm đường xá... phương pháp duy nhất để hóa giải Bát sát là vận dụng nguyên lý cổ điển của phong thủy "chọn lành tránh dữ".

Khi thiết kế phong thủy, tránh phạm Bát sát phải là một trong những ưu tiên hàng đầu. Đình chùa, đền miếu trong làng nếu quan hệ Bát sát với cổng làng thì thay đổi vị trí mở cổng. Nhà cửa, cơ quan, công sở, cửa hàng cửa hiệu... nếu phạm Bát sát thì phải đổi vị trí cổng (cửa) hoặc di cung hoán tượng để tránh sát. Ngày giờ tốt, dù là Hoàng đạo nhưng nếu nằm trong các tương quan Bát sát cũng phải thay đổi, không thể dùng được.

Xung phạm liên quan đến Bát sát đều phải xử lý bằng cách né tránh, thay đổi, không nên tùy tiện vận dụng những biện pháp chưa được kiểm chứng thông qua thực tiễn./.

Phan Vũ Mạnh Đức

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT