TAG: Muốn sống khỏe sống thọ

  • Muốn sống khỏe sống thọ, đừng kích hoạt hung thần Thất sát

    Đừng kích hoạt và sống giữa trùng vây của hung thần Thất sát, sẽ chẳng khác nào sống trong nhà phạm kim lâu. Hãy nghĩ tới đồ gỗ, đồ đất nung và những ngôi nhà giữa thiên nhiên tươi mát. Chưa chắc mình đã và đang từng ngày từng giờ văn minh, tiên tiến hiện đại; còn cổ nhân thì cổ hủ, lạc hậu!

  • Muốn sống khỏe sống thọ, đừng kích hoạt hung thần Thất sát

    Đừng kích hoạt và sống giữa trùng vây của hung thần Thất sát, sẽ chẳng khác nào sống trong nhà phạm kim lâu. Hãy nghĩ tới đồ gỗ, đồ đất nung và những ngôi nhà giữa thiên nhiên tươi mát. Chưa chắc mình đã và đang từng ngày từng giờ văn minh, tiên tiến hiện đại; còn cổ nhân thì cổ hủ, lạc hậu!

1