TAG: Năm tiêu chí chọn mua nhà ở hợp phong thủy

  • Năm tiêu chí chọn mua nhà ở hợp phong thủy

    Nhân sinh mỗi người một mệnh, nhà ở cũng có hợp có kỵ. Thịnh suy, tốt xấu tất thảy đều liên quan đến nhà ở, thời vận. Cổ nhân dạy rằng "trạch cư" (lựa chọn, kiến tạo nơi ăn chốn ở, nơi làm việc) không thể xem nhẹ, phúc - họa đều từ đó mà ra, đắc địa không bằng hợp sơn hợp hướng...

1