vai trò của ngạch cửa

Vai trò của ngạch cửa trong kiến trúc và phong thủy

“Con ngạch” hay “ngạch cửa” thường được làm bằng gỗ, tre luồng, đá hoặc một số vật liệu khác. Cũng như rui, mè, trụ, thượng lương, đòn nóc… ngoài việc kết nối, tăng cường độ vững chắc của hệ thống cột xung quanh nhà, ngạch cửa còn có chức năng hóa giải sát khí… Continue reading