Khi chọn đặt tên, chữ nào quan trọng nhất

đặt tên con
đặt tên con

Một người thường có 3 hoặc 4 tên khác nhau, gồm tên chữ, tên thường gọi, tên hiệu, tên thụy… Trong đó tên chữ ảnh hưởng trực tiếp đến âm dương ngũ hành của bản mệnh. Tên chữ phổ biến có 3 chữ: Họ + tên đệm + tên gọi, trong 3 chữ đó cần xác định chữ quan trọng nhất đối với bản mệnh để lựa chọn khi đặt tên, đổi tên…

Khi chọn chữ đặt tên, không cần xem xét đến họ của người đặt tên, chỉ lựa chọn tên chữ trong số từ 2 đến 4 chữ còn lại của một tên gọi.

Nếu tên chỉ hai chữ (như Nguyễn A, Trần B…) đương nhiên chữ A hoặc chữ B là trọng tâm của tên gọi, chỉ cần xác định âm dương ngũ hành của chữ để vận dụng.

Nếu tên gọi gồm 3 chữ (Họ + tên đệm + tên gọi), cần phân biệt hai trường hợp: Tên đệm là những chữ chỉ giới tính (như Nguyễn Thị A, Trần Văn B…), hoặc là tên đệm phân biệt chi họ, theo phả hệ của gia tộc (như Nguyễn Mạnh A, Trần Trọng B…) thì chữ quan trọng nhất là A hoặc B.

Nhưng nếu tên đệm là chữ tự chọn, không thuộc hai trường hợp trên thì âm dương ngũ hành của tên đệm sẽ ảnh hưởng chi phối toàn bộ tên gọi.

Trường hợp tên 4 chữ, nếu không phải là họ kép (như Tôn Nữ Văn A, Tôn Nữ Thị B…), chữ thứ ba là tên đệm tùy chọn thì đó chính là trọng tâm phải chọn lựa để đặt tên; trường hợp chữ thứ 3 là chữ phân biệt giới tính hoặc phả hệ thì chữ cuối cùng cần lựa chọn để đặt tên.

Theo nguyên lí, tên gọi có âm dương ngũ hành như bất kỳ vật chất nào khác trong vũ trụ. Âm dương ngũ hành của tên gọi được xác định bởi âm thanh (năng lượng âm thanh đã được khoa học thực chứng chứng minh và đo đếm được), như cao vang thuộc kim, trầm nhập thuộc thổ, khứ thanh thuộc hỏa, âm có thanh điệu (dấu) hỏi, dẫu ngã thuộc thủy, âm bằng thuộc mộc…

Ngoài ra, do trước đây cha ông ta sử dụng chữ Hán trong ghi chép nên âm dương ngũ hành của tên gọi còn được xác định bởi hình thức cấu tạo, số nét, kiểu nét và âm đọc Hán – Việt của chữ Hán. Ngày nay, trong kho tàng ngôn ngữ Việt, số lượng từ Hán – Việt rất lớn và do tên chữ thường được chọn lựa theo từ Hán – Việt, vì vậy khi xác định âm dương ngũ hành của tên gọi, nhất thiết phải biết chữ Hán; hoặc có bảng tra âm dương ngũ hành của chữ Hán để tra cứu.

Khi xác định được âm dương ngũ hành của từng chữ trong tên gọi, việc lựa chọn và đặt tên cho con cháu, tên cửa hàng cửa hiệu, tên công ty… coi như đã hoàn thành khâu cốt yếu.

Chọn một số chữ mình thích, ghi rõ lượng âm dương ngũ hành bên cạnh, xác định âm dương ngũ hành của bản mệnh người cần đặt tên hoặc người chủ doanh nghiệp, cửa hiệu… Thiếu thừa của ngũ hành bản mệnh là cơ sở để chọn tên chữ bổ khuyết./.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.