Sao Vân Hán và phương pháp tự hóa giải hạn vân hán

Sao Vân Hán và phương pháp tự hóa giải hạn vân hán
Sao Vân Hán và phương pháp tự hóa giải hạn vân hán

Ảnh hưởng của sao Vân Hán (Vân Hớn) đối với từng người và mức độ, phạm vi ảnh hưởng được đúc kết như sau: “Hàng niên trực Hỏa tinh/ Thủ cựu thả tiềm thân/ Nữ nhân đa tai ách/ Nam mệnh bất li hình”.

Vân Hán còn gọi là Tai tinh. Chiếu mệnh chủ về các bệnh viêm nhiễm, u nhọt, da liễu nói chung, bệnh phải phẫu thuật; phụ nữ khó sinh nở, phải phẫu thuật; đàn ông quan vận bất lợi, nhân khẩu biến động, sản xuất kinh doanh khó khăn; nên biết ẩn nhẫn, thận trọng trong mọi việc, giấu mình cho khéo.

Vân Hán giáng hạ vào ngày 29 âm lịch hàng tháng. Người làm lễ giải sao tắm gội sạch sẽ, trang phục ngay ngắn, thành tâm thủ tín, chuẩn bị hương án (hoặc mâm), tiến hành nghi lễ như sau: Dùng giấy đỏ làm bài vị, trên đó ghi bằng chữ Quốc ngữ hoặc chữ Hán: Nam phương bính đinh Hỏa đức tinh quân. Thắp 15 ngọn nến (nếu có thêm hoa quả, rượu nước càng tốt). Nến có thể cắm theo hình (các chấm) biểu tượng của sao (xem ảnh). Bày hương án quay về hướng Tây làm lễ tế.

Chỉ cần khấn Nôm, không cần sớ tấu. Nội dung nêu khấn rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, trong năm Hỏa đức tinh quân chiếu mệnh. Hôm nay nhằm ngày 29 tháng…. âm lịch, là ngày Hỏa đức tinh quân giáng hạ, tiến chủ nhất tâm bày hương án, bài vị cung kính nghênh tiếp; nguyện tinh quân chứng giám, ban ân tiếp phúc cho tiến chủ và gia đình được bình an hạnh phúc, vạn sự may mắn, thuận lợi…

Làm lễ giải sao vào buổi tối là tốt nhất, bày hương án ở nơi càng vắng vẻ, yên tĩnh càng linh nghiệm./.

Leave a comment

Your email address will not be published.