Chọn địa điểm đặt công sở – văn phòng

Sự hưng vượng của một cơ quan, đơn vị chịu sự ảnh hưởng có tính chất quyết định của các yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời phần lớn phụ thuộc vào vận mệnh của đương số (thủ trưởng cơ quan) và thực tiễn cơ chế xã hội.

Chọn vị trí ngồi ở văn phòng, nơi làm việc

Khi thiết kế phòng làm việc, thủ trưởng cần nắm được những cấm kỵ về phong thủy, mệnh cung phong thủy của nhân viên để bố trí tổng thể không gian văn phòng (vật tư, bàn tủ, màu sắc, xếp nơi ngồi… hợp lí) đảm bảo hài hòa khí trường, tăng vượng khí trong cơ quan, giữ gìn sức khỏe và phát huy cao độ khả năng làm việc của mỗi người.